Engineering Diensten

Al 40 jaar ontwikkelen en engineeren wij in nauwe samenwerking met de klant uiteenlopende producten voor diverse markten. Iedere product en iedere applicatie is uniek. De systematische kennis over de afweging van foutloos produceren tegen de juiste kwaliteit/kostenbalans zorgt ervoor dat bij iedere applicatie het juiste advies wordt afgegeven. Het werkterrein van de afdeling O & E is drieledig:

  • Productontwikkeling: ontwikkeling van nieuwe producten veelal o.b.v. klantspecificaties.
  • Productieproces ontwikkeling: re-engineering van bestaande producten onder andere o.b.v. de nieuwste productietechnieken.
  • Product- alsook procesoptimalisatie van bestaande producten door gerichte industriële diensten van tekening & voorraadbeheer tot logistieke servies zoals Just in Time delevery en speciale verpakkingsystemen.

Engineering en productontwikkeling vindt plaats in een 3D alsook 2D omgeving, met behulp van het CAD/CAM-systeem HICAD en WICAM van ISD. Het CAD/CAM-systeem wordt ondersteund door het PDM pakket HELIOS.

Prototyping

BOZ PROTO series omvatten enkel stuks en kleine series. BOZ prototyping is specifiek afgestemd op een foutloos productieproces in de BOZ machineomgeving met gecertificeerde toeleveranciers. Anders dan met externe engineursbureau’s wordt niet gekeken naar de productspecificaties, maar specifiek op de 100% maakbaarheid van productspecificaties. Een tweede verschil is dat BOZ prototyping de klantwensen meespecificeert ten aanzien van schaalbaarheid, variatie, leadtime, rampup en rampdown behoeftes. BOZ prototyping is dus vanaf eerste schets gericht op de praktijk van 100% foutloos leveren op klantwens.

Procesverbetering

BOZ UPGRADE series omvatten kleine series tot middelgrote series. Procesverbetering is een van de sterkste verdienmodellen van de industrie. 90% van de innovatie richt zich niet op het product, maar op het proces. Bij BOZ Group realiseren we ons hoe essentieel verbeterprocessen zijn voor de strategie van onze klanten. BOZ Group realiseert niet zelden tot 30% reductie in orderdoorlooptijd en 50% reductie in nabewerkingstijd. Zie onze cases met specifieke voorbeelden.

Lifecycle management

BOZ engineers werken vanuit lifecycleprocessen met bewaking van productfamilies. Met elke nieuwe generatie aan machines, methodes en organisatiebeheersing zijn kleinere marges en snellere doorlooptijden met hogere meetnauwkeurigheid mogelijk. Door de klantwensen af te stemmen op de productgeneraties is efficiënt beheer mogelijk van versiebeheer tot en met technische realisatie.

Re-engineering

BOZ re-engineering stemt het engineeringpakket af op het totaal van de klantwensen. Technische maakbaarheid is een voorwaarde, maar opschaling, kwaliteitverbetering, automatisering en leadtime verkorting en kwaliteit en afkeurbeleid zijn vaak veel belangrijker motieven om het product of productieproces opnieuw in te richten. BOZ re-engineering staat aan de basis van belangrijke efficiency, flexibiliteit en winstverbetering van onze klanten.

ZERO DEFECT Engineering

BOZ ZERO DEFECT Engineering is een zeer specifieke vorm van engineering. Hierbij wordt naar 100% zekerheid gestreefd door productontwerp, productieproces en lifecyclemanagement volledig op elkaar af te stemmen. Dit zogeheten Stage-Gate proces vraagt zeer consequente kwaliteitsprocedures (PPAP) van prototype, nulserie tot serieproductie. Klanten die Zero defect nastreven, voeren altijd een consequent lange termijnbeleid t.a.v. hun toeleveranciers.

Productverbetering

BOZ productverbetering pakt vaak een ontwerp op nadat in de praktijk problemen blijken met stabiliteit, vocht en toleranties (kou of hitte), het resultaat scherper moet, of de prijs per product gehalveerd moet worden. Wij Re-engineeren tot significant hogere kwaliteitsproducten.