Lidmaatschappen

FME-CWM

De Vereniging FME-CWM vertegenwoordigt een belangrijk deel van de technologische industrie. De 2.400 lidbedrijven genereren een gezamenlijke omzet van bijna € 60 miljard en bieden directe werkgelegenheid aan 225.000 mensen. Zeker 60 procent van de omzet wordt behaald uit export, goed voor een achtste van de totale Nederlandse export. Bij FME zijn 105 brancheverenigingen aangesloten.

NEVAT = Netwerk van ambitieuze toeleveranciers

NEVAT is een branchevereniging waarbij 250 toptoeleveranciers zijn aangesloten. De vereniging bruist van de activiteiten, die telkens met drie hoofdthema’s hebben te maken.

ROL: HC van Opdorp neemt zitting in het algemene bestuur van de NEVAT.

GPI = Groep plaatverwerkende industrie

De Groep Plaatverwerkende Industrie van NEVAT, rond de 50 bedrijven groot, is een sterk innoverende bedrijfstak. De laatste jaren is zeer veel geïnvesteerd in geavanceerde bewerkingsmachines en gereedschappen. Daardoor zijn zowel de productie- als de logistieke processen verder geoptimaliseerd.

ROL: HWJA van Opdorp is medeoprichter van de GPI, HC van Opdorp is de huidige voorzitter.

SS = System suppliers

De groep System Suppliers binnen NEVAT vormt een platform voor toeleveranciers van modules aan (OEM)klanten binnen de hoogwaardige industrie. System Suppliers zijn service gerichte relatieleiders met een hoog adaptief vermogen, gericht op customer intimacy en het ‘ontzorgen’ van hun klanten. Pro-actieve lifecycle managers met relevante kennis in diverse markten zoals semiconductor, medische, multimedia, analyse, energie en industriële automatiseringsmarkten. Markten waar toptechnologie, time to market, vraagvolatiliteit en prijs/prestatieverhouding van eminent belang zijn.

Cluster Agro & Food

Cluster in oprichting.

ROL: HC van Opdorp neemt zitting in het bestuur.

Cluster Health & Lifesciences

Cluster in oprichting.

ROL: HC van Opdorp neemt zitting in het bestuur.

TNP

Het bedrijventerrein Theodorushaven, Noordland, De Poort (TNP) is gelegen aan de Noordwestzijde van Bergen op Zoom. Het bedrijventerrein TNP is een belangrijke economische basis voor de gemeente Bergen op Zoom en West-Brabant. Op dit bedrijfsterrein zijn ca.120 bedrijven gevestigd en werken ca. 5.000 personen. Het totale terrein heeft een bruto oppervlak van 406 ha. Het bedrijventerrein is ontsloten via water en weg.

ROL: HC van Opdorp neemt actief deel in de werkgroep beveiliging bedrijventerrein.

SVM = Stichting Vakopleidingen Metaal West-Brabant

De Stichting Vakopleidingen Metaal West-Brabant kortweg, Vakopleiding Metaal is eind jaren negentig opgericht door het bedrijfsleven en stelt zich tot doel kwalitatieve en praktijkgerichte opleidingen te geven ter ondersteuning van bedrijven in de in de regio West-Brabant en Zeeland om zodoende perspectief te bieden aan jonge mensen die zich verder willen ontwikkelen binnen deze dynamische bedrijfstak. Tevens is Vakopleiding Metaal zeer sterk in bij- en omscholingstrajecten, geheel op maat gemaakt naar de wensen van zowel werkgever als werknemer. Zie onder aan deze pagina hoe je jezelf eenvoudig voor een cursus inschrijft.

ROL: HWJA van Opdorp is oprichter, HC van Opdorp neemt zitting in het bestuur.

BZW = Brabant Zeeuwse werkgevers.

De BZW is het krachtigste ondernemerscollectief in Zuid-Nederland en het regionale netwerk van VNO-NCW. Samen maken wij ons sterk voor onderwerpen die er echt toe doen. De grootste bedrijven in Brabant en Zeeland zijn lid van de BZW, maar ook middelgrote en kleinere ondernemingen voelen zich bij ons thuis. Met 3.000 directeuren uit 1.900 bedrijven is de BZW een factor van betekenis in de regionale en landelijke economie. Onze stem telt, en daarmee ook die van onze leden. Door de kracht van het collectief krijgt de BZW als belangenbehartiger veel voor elkaar en heeft dan ook veel successen op haar naam. Tegelijk is de vereniging een inspirerende plek voor ontmoeting en samenwerking. Samen behalen we resultaten waar elke individuele ondernemer de vruchten van plukt.

ROL: HWJA van Opdorp is oud bestuurslid.

FDP = Federatie Metaalplaat

De Federatie Metaalplaat (FDP) is een ketenorganisatie op het gebied van metaalplaat. De FDP draagt zorg voor de ontwikkeling, bundeling, verspreiding en uitwisseling van kennis tussen bedrijven uit de plaatketen, onderzoeksinstellingen en het onderwijs vooral op het gebied van nieuwe materialen en nieuwe productietechnieken. Ondersteund door de FDP komt de keten uiteindelijk sterker te staan in de nationale en internationale concurrentiestrijd. Innovatie en vernieuwing zijn centrale thema’s.

VOM = Vereniging voor Oppervlaktetechnieken van Materialen

De Vereniging voor Oppervlaktetechnieken van Materialen (VOM) is dé brancheorganisatie voor een ieder die actief is in de oppervlaktebehandelende industrie (loonbedrijven, (toe)leveranciers, geïntegreerde bedrijven).

ION = Industrieel Oppervlaktebehandelend Nederland

De oppervlaktebehandelende industrie vertegenwoordigt een krachtige en veelzijdige sector, waarin naast technologie de (inter)nationale wet- en regelgeving een sturende en vaak ook beperkende rol speelt. Dit dwingt de branche om innovatief te blijven zoeken naar nieuwe mogelijkheden. Vereniging ION is hierbij de ‘spin in het web’ die partijen bij elkaar brengt, innovatie stimuleert en proactief participeert in het opstellen van nieuwe wet- en regelgeving.