Lean / 5S

Lean manufacturing gaat over het benutten van tijd, capaciteit en lerend vermogen van een organisatie om snel en foutloos te produceren. Met de 5S methode hebben we gestructureerde werkplekken georganiseerd waarbinnen zeven multidiciplinaire teams continue processen verbeteren. Met ValueStream Mapping en Makigami-analyse worden verbeterpunten gedetecteerd en zo krijgt LEAN produceren continue versnelling.