Code of Conduct

BOZ Group BV en haar onderliggende werkmaatschappij Metaalwerken Bergen op Zoom BV, hebben in ruim 40 jaar een reputatie opgebouwd waarbij integriteit en respect voor de belangen van al diegenen waarmee wij een relatie hebben, centraal staat.
Ons doel is om een onderscheidend en succesvol bedrijf te zijn. Daarom investeren wij in onze groei op korte en lange termijn. Dit betekent ook dat we met respect omgaan met onze klanten, medewerkers, leveranciers en andere zakenpartners, evenals met het milieu.
Deze code vereist de hoogste gedragsstandaard van al diegenen die aan onze groep verbonden zijn. Daarbij horen 7 kernwaarden:
1. Wij houden ons aan de wet.
2. Wij voeren onze activiteiten eerlijk en integer uit.
3. Wij werken samen op basis van wederzijds vertrouwen en respect, ongeacht ras, religie, geslacht of cultuur.
4. Wij creëren veilige en gezonde arbeidsomstandigheden.
5. Wij hanteren, direct of indirect, geen enkele vorm van dwang- of kinderarbeid.
6. Wij geven noch ontvangen, direct of indirect, steekpenningen of andere oneigenlijke voordelen gericht op zakelijk of financieel gewin.
7. Wij onthouden ons van activiteiten waarvan de belangen in strijd zouden kunnen zijn met onze verantwoordelijkheden jegens ons bedrijf.
Elke verdenking van of bezorgdheid over het niet naleven van deze kernwaarden, kan direct worden gemeld bij mevr. Marlies Kersten, Kwaliteit, Arbo en Milieu coördinator en zal vertrouwelijk en met de hoogste prioriteit worden onderzocht: m.kersten@bozgroup.eu of Tel: +31(0)164-240910.

Hoogachtend,
Corné van Opdorp
Managing director